Onderstaand de tekst die in het kontrakt is opgenomen.

 

             KONTRAKT VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES 

 

ADVERTEERDER                 :  J.J. Wind
                                                  Lange Baan 62
                                                  9247 EE Ureterp
 
INGANGSDATUM                 :  01-01-2016
 
KONTRAKTVERPLICHTING:  HET PLAATSEN VAN TENMINSTE EEN ADVERTENTIE
                                                  PER UITGAVE IN HET ZAKELIJK- EN CULTUREEL
                                                  INFORMATIEBLAD “DE TIPGEVER”, UITGEGEVEN
                                                  DOOR STICHTING DE TIPGEVER TE URETERP.
 
KONTRAKTSDUUR              :  12 MAANDEN (LEES: KALENDERJAAR)
                                                   MET STILZWIJGENDE VERLENGING.
 
VOORWAARDEN                  :  BIJ HET NIET TIJDIG INLEVEREN VAN EEN
                                                   VOLGENDE ADVERTENTIE HEEFT DE REDAKTIE HET
                                                   RECHT DE LAATST INGELEVERDE ADVERTENTIE
                                                   OPNIEUW TE PLAATSEN OF ALLEEN DE NAAM VAN
                                                   DE ADVERTEERDER TE VERMELDEN OP DE DAARVOOR
                                                   GERESERVEERDE RUIMTE EN IN REKENING TE BRENGEN.
 
BEËINDIGING KONTRAKT   :  UITSLUITEND SCHRIFTELIJK, MINIMAAL EEN MAAND
                                                   VOOR AFLOOP VAN HET KALENDERJAAR.
                                                   DIT GELDT VOOR BEIDE PARTIJEN.
 
BETALINGSCONDITIE          :  AUTOMATISCHE INCASSO
 
TARIEVEN* (per uitgave)      :  1 PAGINA        1/2 PAGINA        1/4 PAGINA
                   A5 FORMAAT            € 92,75             € 50,50                   € 27,-
*wijzigingen voorbehouden
 
                                                    URETERP, JANUARI 2016
  
ADVERTEERDER: (Handtekening)                                        Naam:
 
————————————————                                        ————————————