Uitgave:                          Inleveren kopij
 2017                               uiterlijk:

Januari
27-december
Februari
24-januari
Maart
21-februari
April
28-maart
Mei
25-april
Juni
23-mei
Juli
geen uitgave
Augustus
geen uitgave
September
22-augustus
Oktober
26-september
November
24-oktober
December
21-november
januari-2018
22-december